21 May 2024 Tuesday
Twitter

TARIM DOSTLARI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI

Program Tanıtımı

Tarım Dostları Programı, Aydın’ın Koçarlı ilçesinin Kasaplar Köyü’nde yer alan Vodafone Akıllı Köy Merkezi’nde 23 Temmuz 2018 tarihinde başlayacaktır ve bu programın en az 2 ay sürmesi planlanmaktadır.

Bu programa 18-30 yaş aralığında kişiler başvuru yapacaklardır.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

Bu programın amaçları;

Gençleri tarımsal bilinç teması çerçevesinde bir araya getirmek,
 • Gençlerin tarım ve teknoloji alanında çalışma yapmalarını sağlamak ve bu alanlara yönlendirmek,

 • Gençlerin tarımsal bazlı teknolojileri yakından tanımasını sağlamak ve bu konusunda çalışmalar yapmalarını sağlamak,

 • Gençlerin yapacakları araştırmalara (tez çalışması) destek vermek,

 • Vodafone Akıllı Köy’ün işleyişine katkıda bulunmak

Gençler, Vodafone Akıllı Köy Merkezi’nde programın amaçlarına yönelik çalışmalar yapacaklardır. Program boyunca ilgili departmanlardaki arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır.

Programa katılan gönüllülerin ulaşım (köye ulaşım), konaklama ve yemek masrafları tarafımızca karşılanacaktır.

Program ve başvuru formu ile ilgili soru/sorun/öneri için  mustafa.caylan@tabider.org mail adresinden Mustafa Ali Çaylan'a ulaşabilirsiniz.

Tarım Dostları Gönüllülük Programı çatısı altında 3 farklı program bulunmaktadır. Bunlar;

Kolaylaştırıcı Programı

i. Kapsam

Tarım Dostları Gönüllülük Programı’nın içerisinde yer alan Kolaylaştırıcı Programı sivil toplum alanında gönüllülük yapan, sivil toplum tecrübesine sahip genç gönüllüler için tasarlanmıştır. Bu program kapsamında 2 kişi gönüllü olarak TABİDER koordinatörüne  bağlı olarak Tarım Dostları Programı’nın işleyişi ile ilgili destek mekanizmalarına katkıda bulunacaktır.

Kolaylaştırıcı Gönüllü formuna ulaşmak için tıklayın.

Diğer programların aksine Kolaylaştırıcı Programı; sivil toplum alanında kariyer yapmak isteyen, sivil toplum kuruluşlarının işleyişine meraklı kişiler için daha uygun bir programdır.

ii. Süre

Bu programda gönüllüler 2 ay boyunca, hafta içerisinde 5 gün ve bu günler içerisinde 5’er saat çalışarak mekanizmanın işleyişine katkı sağlayacaklardır.

iii. İş tanımı

 • Program dahilindeki eğitimlere destek olmak

 • Derneğin organizasyonel süreçlerine destek olmak

 • Tarım Dostları Programı Gönüllüleri’ne destek olmak

 • Proje yazma ve hazırlama süreçlerinde bulunmak

Araştırmacı Programı

a) Kapsam

Araştırmacı Programı tarım alanında akademik bilgi üretmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu program aşağıdaki konularda hali hazırda araştırma yürüten ya da yürütmek isteyen genç araştırmacılar için tasarlanmıştır.

 • Tarım ve teknoloji

 • Yeni tarım teknikleri

 • Çiftçilik ve Çiftçiliğin sosyolojik yeri

 • Köy hayatı ve tarım

 • Çiftçilik ve tersine göç

 • Köyden kente göç ile mücadele

Bu konular bağlamında araştırma yapan tüm araştırmacılara Vodafone Akıllı Köy kapılarını açıyor. Araştırma programı kapsamında gönüllü olan araştırmacılar Vodafone Akıllı Köy’ün misafirhanesinde ücretsiz konaklayarak Vodafone Akıllı Köy’ün sahasını ve verilerini kullanma şansı yakalayacaktır.

b) Süre

En az 2 ay, en fazla 12 ay

c) Veri paylaşımı

Programa dahil olan araştırmacıların; araştırma sonunda ulaştığı sonuç ve bulguları öneri olarak TABİDER ile paylaşması beklenmektedir.

Gönüllü Programı

Gönüllülerimiz bu program çatısı altında 2 farklı alanda çalışma yapacaklardır. Bunlar;  

Tekno Gönüllüler

 1. Kapsam

Tarım Dostları Gönüllülük Programı kapsamında gönüllülük yapacak tekno gönüllüler Vodafone Akıllı Köy’de teknoloji ve yazılım alanında yapılan çalışmalara destek olacaklardır. Teknoloji ve yazılım alanında yapılan çalışmalarda var olan projelerin sürdürülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalışma yürüteceklerdir.

Tekno Gönüllüler formuna ulaşmak için tıklayın.

 1. Süre

Bu programda gönüllüler en az 2 ay boyunca, haftada 5 gün ve bu günler içerisinde 5’er saat çalışarak mekanizmanın işleyişine katkı sağlayacaklardır.

 1. İş Tanımı

 • Araştırma ve geliştirme odaklı yapılan çalışmalara destek olmak

 • Yeni projeler üretmek ve var olan projelere destek sağlamak

 • Big Data analizi yapmak ve algoritma oluşturmak    

 • Sahadaki sensörlerle ilgili çalışmalar yapmak    

 1. Teknolojik Altyapı

Tasarım   - Üç boyutlu görseller hazırlama

                                                             - Proje prototipi oluşturma

                                         Donanım - Protitipe uygun özellikleri belirleme  

                                                              - Prototipin gereksinimleri karşılama

                                             Yazılım    - Kod içeriğini yazma

                                                              - Projenin yazılımını oluşturma

Tarım Gönüllüleri

a) Kapsam

Tarım Dostları Gönüllülük Programı kapsamında gönüllülük yapacak tarım gönüllüleri Vodafone Akıllı Köy’de gübreleme, ilaçlama, yabancı ot mücadelesi, hasat işlemleri vb. alanlarda yapılan çalışmalara destek olacaklardır. Bunun yanında peyzaj alanında yapılan çalışmalara katılacak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek sağlayacaklardır.


Tarım Gönüllüleri formuna ulaşmak için tıklayın.

b) Süre

Bu programda gönüllüler 2 ay boyunca, haftada 5 gün ve bu günler içerisinde 5’er saat çalışarak mekanizmanın işleyişine katkı sağlayacaklardır.

c) İş Tanımı 
 • Sahada yapılan gübreleme, ilaçlama, yabancı otlarla mücadele, hasat işlemleri vb. konularda yapılan çalışmalara destek olmak,

 • Peyzaj alanında var olan malzemeleri değerlendirip yeniden kullanmak,

 • Yeni fikirler üretip farklı çalışmalar yapılmasına katkıda bulunmak

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.