18 June 2024 Tuesday
Twitter

BİYOTEKNOLOJİNİN TOPLUMA SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

Tarım ürünlerinde verimi etkiliyen biyolojik ajanlara karşı(bakteri,virus,mantar,) dayanıklı bitki türleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda çevreye zarar veren kimyasal ilaçlar kullanılmadan bitkiler daha elverişli hale getirilmektedir.

Sağlık alanındaki yararları
 
1- Hastalıkların erken tanımında, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi.
2- DNA, sentetik peptid,rekombinant aşı endüstirisinin geliştirilmesi.
3- Biyoteknoloji ile üretilen ilaçların geliştirilmesi.
4- Tedavi amaçlı yapay hücre, doku, organların klonlama yöntemi ile yapılıp saklanması.
5- Genetik hastalıkların önlenmesi ve azaltılması için kök hücrelerin saklanması.
6- Kanserlerde gen tedavisi uygulamalarının geliştirilmesi.
 
Tarımsal alandaki yararları
 
1- Tarım ürünlerinde verimi etkiliyen biyolojik ajanlara karşı(bakteri,virus,mantar,) dayanıklı bitki türleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda çevreye zarar veren kimyasal ilaçlar kullanılmadan bitkiler daha elverişli hale getirilmektedir.
2- Bitkilerde faydalı maddeler (budayda lisin, baklada metionin gibi) zenginleştirilerek daha kaliteli ürünler elde edilmektedir.
3- Özellikle buğday, pamuk, yağ bitkileri, domates gibi stratejik önemi olan bitkilerin melezleme yöntemi ile yeni çeşitleri elde edilmekte yapay tohum olanakları araştırılmaktadır.
 
Hayvancılık alanındaki yararları
 
1- Türkiye için özgün olan hayvan ırklarının genomları belirlenerek devamlılığı sağlanmaktadır.
2- Hayvanların daha verimli, daha sağlıklı, daha kaliteli üremelerini sağlamak için modern tekniklerle çalışmalar yapılmaktadır.
3- Hayvanların daha sağlıklı olması için aşılar üretilmektedir.
Gıda üretimindeki yararları
1- Sağlığa zararlı gıda üretiminin tesbiti, önlenmesi, Gıdada zararlı maddelerin tespitine yarayan tekniklerin geliştirilmesine çalışılmaktadır.
2- Genleri ile oynanmış gıdaların dünya standartlarına uygun olması, insan ve çevreye zarar vermemesi bunlar için yasal denetimler yapılması gereklidir.
 
Diğer alanlardaki yararları
 
1- Rekombinant teknikler protein veantikor üretimi,aşıların geliştirilmesi, hormon üretimi.
2- Kriminal çalışmada DNA analizi.
3- Tarım alanında çeşitli zor şartlara uygun bitki türlerinin geliştirilmesi.
4- Yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi.
5- Hızlı tanı yöntemleri için spesifik genler, nükleoititler, peptitleri kullanarak hasta başı tanı kitleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
 
 
 
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.